Hlavní obsah

bias [ˈbaɪəs]

Sloveso-s/ss-

  • sb ovlivnit koho v názoru, přístupu ap.

Vyskytuje se v

biased: be biased in favour of sbstranit komu, upřednostňovat koho

nakloněný: be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu

vůči: biased against sbzaujatý vůči komu

bias: bias in favour of sb/sthstranění komu, zvýhodňování, upřednostňování koho/čeho