Hlavní obsah

tendency [ˈtendənsɪ]

Vyskytuje se v

náběh: mít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.have a disposition/tendency to sth

sklon: mít sklony k čemutend, have a tendency, be inclined, have an inclination, be predisposed to (do) sth

tendence: mít tendenci dělat cotend, have a tendency to do sth

tendence: vzestupná tendenceupward tendency