Hlavní obsah

aversion [əˈvɜːʃən]

Vyskytuje se v

averze: have an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sthmít averzi ke komu/čemu