Hlavní obsah

tend [tend]

Vyskytuje se v

tend: tend to the needs of sbzajišťovat potřeby koho

sklon: tend, have a tendency, be inclined, have an inclination, be predisposed to (do) sthmít sklony k čemu

tendence: tend, have a tendency to do sthmít tendenci dělat co

klonit se: tend/be inclined to think that ...klonit se k názoru, že

přiklánět se: tend/be inclined to think that ...přiklánět se k názoru, že ...