Hlavní obsah

klonit se

Nedokonavé sloveso

  1. (sklánět se) bend down(celým tělem) stoop(klanět se) bow(střecha ap.) slant
  2. přen.(k názoru ap.) k čemu tend to sth, lean to/toward(s) sthpřen.(inklinovat) incline to sthklonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...