Hlavní obsah

incline

Vyskytuje se v

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

nakloněný: fyz. nakloněná rovinainclined plane

rovina: fyz. nakloněná rovinainclined plane

sklon: mít sklony k čemutend, have a tendency, be inclined, have an inclination, be predisposed to (do) sth

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...