Hlavní obsah

list [lɪst]

Vyskytuje se v

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

address: address listseznam adres k obsílání ap.

alphabetical: alphabetical listabecední seznam

bill: ekon. bill of deliverydodací list

bill: ekon. bill of ladingkonosament, náložný/nákladní list

blank: blank sheet of paperčistý list papíru

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

compound: bot. compound leafsložený list

debenture: mortgage debenture(hypoteční) zástavní list

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

freight: freight billnákladní list

hit: výp. hit listseznam nálezů při hledání v databázi ap.

lead: lead the listbýt v čele seznamu

leaf: leaf spotskvrnitost listů onemocnění

marriage: marriage certificateoddací list

mortgage: mortgage bondhypoteční zástavní list

note: ekon. consignment notenákladní list k zásilce

note: ekon. delivery notedodací list, dodejka

price: price listceník

price: list priceceníková cena

propeller: propeller bladevrtulový list

safety: safety data sheetbezpečnostní list

sheet: blank sheet of paperčistý list papíru

top: zeměd. top dressingsvrchní hnojení, hnojení na list, stav. štěrkový povrch silnice

trade: trade licenceživnostenský list

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

warrant: warehouse warrantskladní list

warranty: warranty cardzáruční list

wine: wine listvinný lístek

get together: I got together a list of all ...Sestavil jsem seznam všech...

paper: blank sheet of paperčistý list papíru

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

bobkový: gastr. bobkový listbay leaf

javorový: javorový list/sirupmaple leaf/syrup

křestní: křestní listbaptism certificate, certificate of baptism

lístek: vinný lístekwine list

listina: startovní listinastart list

nápojový: nápojový lístekthe drink(s) list

oddací: oddací listmarriage certificate

papír: čistý list papírublank sheet of paper

prezenční: prezenční listinaattendance list

rodný: rodný listbirth certificate

rozeklaný: bot. rozeklaný listdissected leaf

skvrnitost: bot. skvrnitost listů chorobaleaf spot, mosaic disease

úmrtní: úmrtní listdeath certificate

výherní: výherní listinalist of winners

výuční: výuční listapprenticeship certificate, vocational certificate

záruční: záruční listwarranty card

živnostenský: živnostenský listtrade licence

pořídit: pořídit seznammake a list

prázdný: prázdný list papírublank sheet of paper

seznam: v seznamuon the list

seznam: abecední seznamalphabetical list

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.