Hlavní obsah

list [lɪst]

Vyskytuje se v

long-list: dostat se do širšího výběrube long-listed

address: seznam adres k obsílání ap.address list

alphabetical: abecední seznamalphabetical list

bill: ekon. bill of deliverydodací list

blank: blank sheet of paperčistý list papíru

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

compound: bot. compound leafsložený list

debenture: mortgage debenture(hypoteční) zástavní list

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

fly: seznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadlano fly list

freight: freight billnákladní list

hit: seznam nálezů při hledání v databázi ap.výp. hit list

lead: být v čele seznamulead the list

leaf: leaf spotskvrnitost listů onemocnění

list: vinný lístekwine list

marriage: marriage certificateoddací list

mortgage: mortgage bondhypoteční zástavní list

note: ekon. consignment notenákladní list k zásilce

price: ceníkprice list

propeller: propeller bladevrtulový list

safety: safety data sheetbezpečnostní list

sheet: blank sheet of paperčistý list papíru

title: title deed(s)nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap., list vlastnictví, vlastnický list

top: zeměd. top dressingsvrchní hnojení, hnojení na list, stav. štěrkový povrch silnice

trade: trade licenceživnostenský list

waiting list: pořadník čekatelů na operacisurgical waiting list

want: seznam toho, co je třeba (udělat)wants list

warrant: warehouse warrantskladní list

warranty: warranty cardzáruční list

wine: vinný lístekwine list

paper: blank sheet of paperčistý list papíru

put: Napište se do seznamu.Put your name on the list.

bobkový: bay leafgastr. bobkový list

javorový: maple leaf/syrupjavorový list/sirup

křestní: baptism certificate, certificate of baptismkřestní list

lístek: vinný lístekwine list

listina: startovní listinastart list

nápojový: nápojový lístekthe drink(s) list

oddací: marriage certificateoddací list

papír: blank sheet of paperčistý list papíru

prezenční: prezenční listinaattendance list

rodný: birth certificaterodný list

rozeklaný: dissected leafbot. rozeklaný list

skvrnitost: leaf spot, mosaic diseasebot. skvrnitost listů choroba

úmrtní: death certificateúmrtní list

výherní: výherní listinalist of winners

výuční: apprenticeship certificate, vocational certificatevýuční list

záruční: warranty cardzáruční list

živnostenský: trade licenceživnostenský list

pořídit: pořídit seznammake a list

prázdný: blank sheet of paperprázdný list papíru

seznam: v seznamuon the list

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.