Hlavní obsah

register [ˈredʒɪstə]

Vyskytuje se v

register: (cash) registerpokladna v obchodě ap.

elector: register of electorsseznam voličů

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

parish: parish registerobecní/farní matrika

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

trade: ekon. trade registerobchodní rejstřík

trademark: register a trademarkzaregistrovat ochrannou známku

dopis: BrE recorded delivery letter, AmE registered letterdoporučený dopis

kniha: class registertřídní kniha

plátce: VAT registered companyplátce DPH

podnikový: company registerpodnikový rejstřík

přihlásit: register a patentpřihlásit patent

psaní: registered letter/postcenné psaní

registrační: cash registerregistrační pokladna

registrovaný: civil/registered partnershipregistrované partnerství

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

sídlo: company with its registered office at..., sídlící v company based in ...firma se sídlem v ...

zaregistrovat: do registru register, při příchodu ap. check inzaregistrovat se

zásilka: BrE recorded delivery mail, hl. AmE registered maildoporučená zásilka

značka: registered markzapsaná značka

DPH: be VAT registeredbýt plátcem DPH

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

čistě: pitch-perfect, note-perfectčistě zahraný/zazpívaný melodie ap.

dělat: take notesdělat si poznámky

nota: minim, AmE half-notepůlová nota

poznámka: take notesdělat si poznámky

půlový: minim, AmE half-notehud. půlová nota

úpis: IOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory noteekon. dlužní úpis

zápisek: notes, jottingszápisky

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

opatřit: supply sth with notesopatřit co poznámkami knihu ap.

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

zaznamenat: He took a note.Zaznamenal si to.

hřebíček: hit the nail on the head, hit the right note, score a bull's eyetrefit hřebíček na hlavičku

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

dispatch: dispatch noteprůvodka

explanatory: explanatory notesvysvětlivky

marginal: marginal notespoznámky na okraji stránky

note: suicide notedopis na rozloučenou před sebevraždou

pound: ten pound notedesetilibrovka

quarter: AmE hud. quarter notečtvrťová nota

ransom: ransom notedopis s požadavkem výkupného

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

take: take a noteudělat si poznámku zapsat si něco

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

top: hud. top notenejvyšší tón

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

liner note: liner notestext na obalu desky, CD disku ap.