Hlavní obsah

psaní

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zaznamenání písmem) writingMáte něco na psaní?Do you have something to write with?psaní na strojitypewriting, typing
  2. (literární tvorba) writingtvůrčí psanícreative writing
  3. (dopis) lettercenné psaníregistered letter/post

Vyskytuje se v

deník: psát si deníkkeep a diary

kritika: psát kritiku na coreview sth

psaný: psaný na strojitypewritten

psát: psát na stroji/počítačitype(write)

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

zákon: nepsaný zákonunwritten law

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

psát: Jak se to píše?How is it spelled?

psát: Co to píšeš?What are you writing?

psát: Psal mi o tom.He wrote to me about it.

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

stroj: psát na strojitype(write)

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type