Hlavní obsah

stroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zařízení) machine(zařízení) devicepsát na strojitype(write)psací strojtypewriterparní strojsteam enginešicí/pletací strojsewing/knitting machinezeměd. secí strojseed drilltech. obráběcí strojmachine tool
  2. (dopr. prostředek) machine

Vyskytuje se v

kopírovací: kopírovací stroj(photo)copier, (photo)copying/Xerox machine

obráběcí: obráběcí strojtech. machine tool, na dřevo wood-working machine

parní: parní stroj/lokomotivasteam engine/locomotive

psací: psací strojtypewriter

psaní: psaní na strojitypewriting, typing

psaný: psaný na strojitypewritten

psát: psát na stroji/počítačitype(write)

rozmnožovací: rozmnožovací stroj/papírduplicating machine/paper

šicí: šicí strojsewing machine

tiskařský: tiskařský strojprinting machine

úklad: strojit úklady proti komuplot against sb

přepis: přepis na psacím strojitypewritten copy

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

strojit: strojit vánoční stromečekdecorate the Christmas tree

šít: šít co na stroji/v rucesew sth on a sewing machine/by hand

bark: les. barking machineodkorňovací stroj

brush: brushing machinekartáčovací stroj

carriage: typewriter carriagejezdec psacího stroje

copy: copy typeopisovat/opsat na stroji

engine: steam engineparní stroj

fluting: fluting machinedrážkovací stroj, drážkovačka

machine: simple machinejednoduchý stroj kladka ap.

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

sewing: sewing machinešicí stroj

steam: steam engineparní stroj

treadle: treadle sewing machinešlapací šicí stroj

typewriter: electric/portable typewriterelektrický/přenosný psací stroj

workout: workout machineposilovací stroj

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

develop: The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.

type: typed textstrojopis, na stroji psaný text