Hlavní obsah

psaní

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zaznamenání písmem) writingpsaní na strojitypewriting, typingprediktivní psanípredictive texting
  2. (literární tvorba) writingtvůrčí psanícreative writing
  3. (dopis) lettercenné psaníregistered letter/post

Vyskytuje se v

deník: keep a diarypsát si deník

kritika: review sthpsát kritiku na co

psaný: typewrittenpsaný na stroji

psát: type(write)psát na stroji/počítači

šuplík: write without publishingpsát do šuplíku

zákon: unwritten lawnepsaný zákon

muset: I must/had to/will have to do homework.Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.

stroj: type(write)psát na stroji

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

verš: write poetrypsát verše

všichni, všechny, všechna: touch-typepsát všemi deseti na stroji

creative: creative writingtvůrčí psaní

ink: write in inkpsát perem

insured: insured lettercenné psaní

journal: keep a journalpsát si deník

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

longhand: in longhand(normálně) rukou psaný

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

rule: unwritten rulenepsané pravidlo

rune: written in runespsaný runami

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

write: write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat

double: It is spelled with double l.Píše se to se dvěma l.

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

type: typed textstrojopis, na stroji psaný text

with: write with a penpsát perem

psaní: typewriting, typingpsaní na stroji