Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) law(schválený dokument) act(ustanovení) statuteschválit zákonpass a lawnávrh zákonabillsbírka zákonůhl. BrE statute book, legal codeporušit zákonbreak/violate the law
  2. (vědecký princip) law(princip) principlefyz. gravitační zákonlaw of gravityfyz. Archimedův zákonArchimedes' principleMurphyho zákon zákon schválnostiAmE Murphy's/BrE Sod's Law
  3. (ustálená norma) (set) rule, law(zásada) principlenepsaný zákonunwritten lawzákon džunglethe law of the jungle
  4. (část bible) bibl. testamentbibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

Vyskytuje se v

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

konflikt: konflikt se zákonembrush with the law

litera: litera zákonathe letter of the law

muž: muž zákonalawman

návrh: návrh zákonabill

nový: náb. Nový zákonNew Testament

předloha: předloha zákona(draft) bill

překročit: překročit zákonbreak/violate/infringe the law

rovnost: rovnost před zákonemequality before the law, isonomy

sbírka: práv. sbírka zákonůhl. BrE statute book, zákoník (legal) code

schválnost: zákon schválnostihl. BrE Sod's Law, Murphy's Law

starý: bibl. Starý zákonthe Old Testament

školský: školský zákoneducation law

vládní: vládní návrh zákonagovernment bill

znění: ve znění zákona ...as amended by act ...

omlouvat: Neznalost zákona neomlouvá.Ignorance of the law is no excuse.

sporný: sporný zákoncontroversial law

schválnost: To je zákon schválnosti!Of all the luck!, That's just my luck!

abortion: abortion law/actinterrupční zákon

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

average: the law of averageszákon pravděpodobnosti

break: break the lawporušit zákon

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

competition: competition laws/authoritieszákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěže

emigration: emigration lawsemigrační zákony

energy: law of conservation of energyzákon zachování energie

enforce: enforce the lawprosazovat právo/zákon

enforcement: law enforcement officerpolicista, muž zákona

environmental: environmental legislationzákony na ochranu životního prostředí

equality: equality before the lawrovnost před zákonem

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

feudal: feudal lawfeudální zákon

general: práv. general actzákon s obecnou platností

gravity: fyz. law of gravitygravitační zákon

homestead: Homestead Actzákon o přidělování půdy osadníkům 1862

immigration: immigration officer/policy/lawsimigrační úředník/politika/zákony

joule: Joule's lawJoulův zákon

large: law of large numberszákon velkých čísel

law: law enforcementprosazování zákona, prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

law: break the lawporušit zákon

law: abide by the lawdodržovat zákony

law: práv. fundamental lawústava, ústavní zákony

law: fyz. law of gravitygravitační zákon

legally: be legally obliged to do sthmít ze zákona povinnost udělat co

loophole: loophole in the lawmezera v zákoně

moral: moral lawmravní zákon

omnibus: omnibus billsouhrnný návrh zákona

outside: outside the lawv rozporu se zákonem, nezákonně, nezákonný

parliament: BrE Act of Parliamentzákon schválený parlamentem

principle: principle of conservation of energyzákon zachování energie

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

protect: protected by lawzákonem chráněný

restrictive: increasingly restrictive lawsstále přísnější zákony

Samaritan: Good Samaritan Law/Actzákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.

set: set sth by an actstanovit zákonem co

sunshine: AmE sunshine lawzákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informací

wrongdoing: criminal wrongdoingzločin, porušení zákona

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...