Hlavní obsah

starý

Přídavné jméno

  1. (vysokého věku) old(letitý) agednejstarší člověk na světěthe oldest man in the worldstará pannazast. spinster, hanl. old maidstarý mládenec(old) bachelor
  2. (určitého věku) old, aged, of ageJak je starý?How old is he?Jsou stejně staří.They are (of) the same age.být stejně starý jako kdobe sb's age
  3. (historický) (age-)old(prastarý) ancientStaré Městothe Old Townstarý Římancient Romebibl. Starý zákonthe Old Testament
  4. (opotřebovaný ap.) old, used(z druhé ruky) second-hand(potraviny) stalestarý chleba okoralýstale breadstarý papírwaste paperstaré železoscrap iron
  5. (zastaralý) old-fashioned, outmoded, antiquated
  6. (předešlý) old, previous, paststarý rok končícíold/past year
  7. (dlouholetý) old

Vyskytuje se v

panna: osamělá žena old maid, spinsterstará panna

vojna: vojenský vysloužilec old-timer, veteranstará vojna

bratr: younger/elder brothermladší/starší bratr

dělat: make sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sbdělat koho starším

chlípník: dirty old manstarý chlípník

Říman: the ancient Romansstaří Římané

starý: zast. spinster, hanl. old maidstará panna

svět: the Old/New WorldStarý/Nový svět

zákon: the Old/New Testamentbibl. Starý/Nový zákon

železo: scrap (iron)staré železo

jak: How old is he?Jak starý je?

její: an old friend of hersjejí starý přítel

jejich: an old friend of theirsjejich starý přítel

krám: (old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummagestaré krámy

mnohem: He's much older., He's a lot older.Je mnohem starší.

: He looks after them.Stará se o ně.

o: two years oldero dva roky starší

oproti: He is much older compared to me.Oproti mně je daleko starší.

porazit: cut down an old treeporazit starý strom

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

sestra: little/elder sistermladší/starší sestra

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

starší: my older/elder/big brothermůj starší bratr

stejně: He is the same age as me.Je stejně starý jako já.

kolej: get back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to typevrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejí

láska: old flamestará/bývalá láska

naučit: You can't teach an old dog new tricks.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

písnička: It's the same old story.To je stará písnička.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

bag: old bagstará škatule

bastard: poor bastardchudák stará

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

beggar: poor beggarchudák stará

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

citizen: senior citizensstarší (spolu)občané důchodci

elderly: elderly couplestarší pár

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

maid: hanl. old maidstará panna

old: old bachelorstarý mládenec

Rome: ancient Romestarý Řím

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

mládenec: neženatý muž bachelorstarý mládenec