Hlavní obsah

stejně, stejno

Příslovce

  1. (podobně) equally, just as ... as sb, of the same sth, evenly(velmi podobně) alikeJe stejně starý jako já.He is the same age as me.Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...stejně jaký jako kdo/co při srovnávání dvou věcías what as sb/sthstejně jako ...just as ..., (spolu s) together with ...
  2. (totožně, identicky) identically(stejným způsobem) (in) the same way

Vyskytuje se v

míra: to the same degree, stejně equallystejnou měrou, ve stejné míře

starý: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

vyjít: amount to the same thingvyjít na stejno

stejně: I will do it anyway!Stejně to udělám!

stejný: have the same opinionmít stejný názor

věk: be sb's age, be the same age as sbbýt ve stejném věku jako kdo

způsob: in the same way/manner/fashionstejným způsobem

loď: We are all in the same boat.Jsme všichni na stejné/jedné lodi.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

equal: be of equal importancemít stejný význam

fellow: fellow suffererčlověk trpící stejnou chorobou

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení

manner: in the same mannerstejně

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

rival: rival applicantsuchazeči o stejné místo

sex: people of the same sexlidé stejného pohlaví

size: (be) of a sizebýt stejně velký více kousků ap.

sufferer: fellow suffererstejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jiný

variation: variations of the same themeobměny stejného tématu

alike: Men and women alike...Muži, stejně jako ženy,...

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu

similar: They look similar.Jsou si podobní.

podobný: nothing like thatnic podobného