Hlavní obsah

míra

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rozměry) measure, size(naměřená velikost) measurementzhotovený na mírutailored, made-to-measure, tailor-madevzít komu míru (na šaty)take sb's measurementsudělat co na mírumake sth to measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure
  2. (úroveň) rateekon. úroková mírainterest rate
  3. (rozsah) extent, degree, amountdo jisté míryto a certain extent, in some measurestejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, (stejně) equallyvelkou měroulargely, greatly, to a large extent
  4. (rozpoložení) temper, dispositionvyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, (zdeptat) psych outuvést co na správnou míruto correct, to square sth, (nepravdivý údaj) put the record straight
  5. (měrná jednotka) measure, unit (of measurement)

Vyskytuje se v

brát: take measuresbrát míry

cena: the Nobel Peace PrizeNobelova cena míru

holubice: dove of peaceholubice míru

pás: waist size, waistlinemíra v pase

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

úrokový: interest rate, rate of interestúroková sazba/míra

ušitý: made to measure, na zakázku tailoredušitý na míru oblek ap.

vrchovatý: highly, supremely, to the highest extentvrchovatou měrou

vyvést: put sb out of countenance, disconcert sbvyvést koho z míry

na: tailored, made to measurešitý na míru

určitý: to a certain extent, to some degree, in a waydo určité míry

značný: to a considerable/large extentdo značné míry

jistý: to some/a certain degree/extentdo jisté míry

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

certain: to a certain extentdo jisté míry

churn: churn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

default: ekon. default ratemíra výpadků

degree: matter of degreeotázka míry

fail: fail ratemíra neúspěšnosti u testů ap.

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

moderate: be a moderate drinkerpít (alkohol) s mírou

peace: make peacenastolit mír, dosáhnout míru

peacemaking: peacemaking effortsmírové snahy, snahy o udržení míru

pipe: peace pipe, pipe of peacedýmka míru

rate: ekon. interest rateúroková míra

return: ekon. rate of returnmíra návratnosti

small: in a small wayv malé míře, trošku, v malém

success: success rateúspěšnost, míra úspěšnosti

tailored: přen. tailored to sb's needsušitý komu na míru podle potřeb

underlying: underlying inflationzákladní míra inflace základních spotřebních položek

unemployment: unemployment rate, rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

unit: unit of areajednotka plošné míry

varying: in varying degreesdo různé míry

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět

míra: tailored, made-to-measure, tailor-madezhotovený na míru