Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) height, highnessve výši očíat eye levelbýt ve výši čeho na jedné úrovnibe level with sth
  2. (nadmořská) altitude, height
  3. (velikost) amount, size(rozsah) extentcelková výšethe total (amount), (rozsah) full extent
  4. (tlaková) high (pressure)oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

Příslovce

  1. (ve větší výšce) higher
  2. (dříve) aboveviz výšesee above
  3. (do větší výšky) higher

Vyskytuje se v

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

mířit: mířit vysokoaim high

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

horečka: Měl vysokou horečku.He had a high fever.

hříšně: hříšně vysoké cenyexorbitantly high prices

na: jít na vysokou školugo to university

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

laťka: nasadit laťku vysokoset a high standard

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb

above: the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

college: at a local collegena místní vysoké škole

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

distinction: of distinctionvysoce kvalitní, výjimečný, špičkový

educated: highly educateds vysokým vzděláním i oblast ap.

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

ever: highest everrekordně vysoký

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

furnace: hutn. blast furnacevysoká pec

grand: grand seigneurvysoce postavený člověk

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

height: of medium heightstředně vysoký

high: high definitionvysoké rozlišení obrazovky ap.

high: higher animalsvyšší živočichové

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

higher: mat. higher mathematicsvyšší matematika s diferenciálními počty ap.

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

highly: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co

indebted: heavily indebtedvysoce zadlužený

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

lug: tech. lug boltšroub s vysokou hlavou do disků kol ap.

management: senior managementvyšší management

maximum: maximum security prisonvěznice s nejvyšší ostrahou

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

nutrition: high-nutrition foodvysoce výživné potraviny

nutritious: highly nutritiousvysoce výživný

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

official: top officialnejvyšší úředník

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

quality: prime quality goodszboží nejvyšší kvality

raging: raging inflationvysoká inflace

rank: of the first rankprvotřídní, nejvyšší v hierarchii

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

rev: at high revsve vysokých otáčkách

risk: bad riskvysoce rizikový partner

sacrifice: the ultimate sacrificenejvyšší oběť

see: see above/belowviz výše/níže

senior: senior officialsvysocí představitelé

set: set a high standardnastavit vysokou laťku

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

supreme: supreme legislative bodynejvyšší zákonodárný orgán

supreme: the Supreme BeingNejvyšší Bůh

top: hud. top notenejvyšší tón

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

university: at universityna vysoké škole

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie výrobce ap.

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

degree: He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)

get into: He didn't get into university.Nedostal se na vysokou.

high: the task of high priorityúkol nejvyšší důležitosti

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.