Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (srovnání) than(násobně) as ... asdvakrát vyšší než játwice as tall as me
  2. (dříve) before... než odejdeš.Before you leave ...
  3. (dokud ne) till, untilPočkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.
  4. než aby (na to aby) topomocí infinitivuJe příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.
  5. (raději) rather than(namísto) instead of doing sthNež tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

Vyskytuje se v

dvakrát: twice as big as sb/sthdvakrát větší než

víc: more than enoughvíc než dost

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dřív: Before he comes ...Dřív než přijde ...

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jinak: I have no choice but ...Nemohu jinak, než ...

jindy: more than evervíce než kdy jindy

jiný: He is different from ...Je jiný než ...

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

nadít se, nadát se: Before you know/realize it ...Než se naděješ ...

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

nezbývat: I have no choice but to leave.Nezbývá mi než odejít.

rád: I prefer ice hockey to football.Mám raději hokej než fotbal.

spíš: He was more angry than sad.Byl spíš naštvaný než smutný.

vysoko: even higher than sthještě výš(e) než co

vysoký: be a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sthbýt o něco vyšší než kdo/co

vyšší: He is taller than me.On je vyšší než já.

vzpamatovat se: And before you know it ...A než se vzpamatuješ ...

zbývat: There is no other way but to..., We have no other choice but...Nezbývá (nám) než...

holub: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

košile: Charity begins at home.Bližší košile než kabát.

lepší: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quicknež bys do tří napočítal v mžiku

švec: before you can say Jack Robinson, in a jiffy, in the twinkling of an eyenež bys řekl švec

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

vrabec: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

daytime: daytime phone numberčíslo, na než lze volat přes den

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

many: ...times as many...krát více než

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

superior: be sb's superior in sthbýt v čem lepší než kdo

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

double: double the size of sthdvakrát větší než co

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

old: five years older thano pět let starší než

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

giraffe: reticulated giraffežirafa síťovaná