Hlavní obsah

spíš, spíše

Částice

  1. (pravděpodobněji) more likelyTo by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.
  2. (větší měrou) rather, moreByl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.tím spíšall the more sotím spíš nestill less (so)
  3. (raději) would ratherSpíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

Vyskytuje se v

spíš: all the more sotím spíš

širák: sleep in the open (air), sleep out, v drsných podmínkách sleep roughspát pod širákem venku

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

čas: bedtime, time to go to bedčas jít spát

chtít se: I feel sleepy.Chce se mi spát.

moct: I can't sleep.Nemohu spát.

dřevo: sleep like a logpřen. spát jako dřevo

špalek: sleep like a logspát jako špalek

zabitý: sleep like a log, hovor. be dead to the worldspát jako zabitý

zařezaný: sleep like a log, be dead to the worldspát jako zařezaný

all: all the more sotím spíš(e)

asleep: be asleepspát

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

sleep: go to sleepjít spát, usnout

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

last: She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

sleepless: I was sleepless.Nemohl jsem spát.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

log: sleep like a logspát jako dřevo

spát: put sb to beddát spát koho děti ap.