Hlavní obsah

like [laɪk]

Příslovce

Sloveso

  1. sb/sth mít rád koho/co, rád dělat coDo you like skiing?Lyžuješ rád?
  2. líbit se, chutnat komu co, chtít, zlíbit se o vlastních preferencíchpozor na obrácení podmětu a předmětu oproti češtiněanything you likecokoliv chcešDid you like it?Líbilo se ti to?I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu
  3. sth mít raději když, raději dělávat co, preferovat co
  4. sb would like to do sth kdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat coI would atd. se často zkracuje na I'd atd.I would like to know it.Rád bych to věděl.
  5. would you like sth (ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

Sloveso

  1. if you like jestli chceš/chcete

Vyskytuje se v

cake: jít na dračku zbožísell like hot cakes

cat: vypadat jako čunělook like something the cat dragged in

Cheshire cat: křenit se od ucha k uchusmile/grin like a/the Cheshire Cat

clockwork: jako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémůlike clockwork

crazy: jako pominutý/divý/šílený, o věci ohromnělike crazy

duck: jako házet hrách na stěnu(like) water off a duck's back

feel: mít chuť, chtít dělat co dát si ap.feel like doing sth

gangbuster: na plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost(like) gangbusters

glove: padnout jako ulitýfit like a glove

hawk: sledovat koho jako ostřížwatch sb like a hawk

hell: prdlajs, leda houbylike hell

house: rychle se sblížit, jít si do noty s někým cizímget on like a house on fire

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

just: zrovna tak jakojust like

light: odpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnoutgo out like a light

like: jak vypadá, jaký je kdo/cowhat is sb/sth like

look: vypadat jak i budit dojem ap.look (like)

make: dělat jakoby/jakože co, chovat se jako kdo, napodobovat koho/comake like sb/sth

shot: okamžitě, bez váhánílike a shot

suspiciously: sth spíš(e) jako co vypadat ap.suspiciously like

thumb: být jako pěst na oko, vyčnívat, být výraznýstick out like a sore thumb

ton: podat si koho, došlápnout si na kohocome down on sb like a ton of bricks

wildfire: šířit se rychlostí blesku/jako lavinaspread like wildfire

best: nejoblíbenější který se nejvíce líbíthe best liked

come: začít mít rád, postupně si oblíbit kohocome to like sb

dearly: strašně rád(a) by(ch)would dearly like/love to

doll: jako panenka s dětským vzhledemdoll like

have: Zaplaval bych si.I feel like having a swim.

kid: dětinskýkid-like

liking: velice si oblíbit, zamilovat si kohotake a (great) liking to sb

magic: jako zázrakemlike magic

malt: sladový nápoj hl. silné pivomalt liquor

thing: něco takového tak strašného ap.such a thing, thing like that

this: takhle při předváděnílike this

water: nezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečněspend money like water

would: Nechtěl byste ...? nabídkaWould you like ...?

be: To jeho neměla ráda.It was him she didn't like.

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

ice: být ledový studenýfeel like ice

it: Líbí se mi tady.I like it here.

lot: Mám tě rád, moc.I like you, a lot.

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

nothing: Není nad ...There is nothing like ...

ours: ve městě jako je to našein a town like ours

ourselves: lidé jako mypeople like ourselves

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

quite: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

rain: Zdá se, že bude pršet.It looks like rain.

so: Drž tu sklenici takhle.Hold the glass just/like so.

sound: Zní to jako skvěly nápad.It sounds like a great idea.

that: recese jako ta z roku 1973a recession like that of 1973

what: Jaká je?What is she like?

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

candy: být hračka, být velmi snadnýhovor. be like taking candy from a baby

clam: mlčet jako rybashut up like a clam

dog: dřít jako mezekwork like a dog

face: vypadat velmi naštvaněhave a face like thunder

father: Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

bull: jako slon v porcelánu chovat se, pohybovat selike a bull in a china shop

bavit: koho baví cosb enjoys, likes sth

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

divý: jako divýlike crazy

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

líbit se: komu se líbí cosb likes sth

mít: mít rád koho/colike sb/sth

mlsat: rád mlsatbýt mlsný have a sweet tooth, like sweets

nápoj: alkoholické nápojealcoholic beverages, lihoviny BrE spirits, AmE liquors

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

našinec: našincipeople like you and me

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

podobně: a podobněand the like

proto: No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

přát si: Přál bych si ...I would like (to) ...

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

rád: rád dělat co s obliboulike to do sth

ráz: jít ráz na rázrychle go (really) fast, jako hodinky go like clockwork

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

tvrdý: tvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcohol

vonět: komu nevoní co nelíbí sesb doesn't like sth, sb hates sth

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

zachutnat: komu zachutnalo cosb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty, zalíbilo se sb took a fancy to sth

zalíbit se: komu se zalíbilo cosb came to like, took to sth, took a fancy to sb

zázrak: jako zázrakemas if/like by magic

a: a podobněand things like that, and suchlike

by: Chtěl bych...I would like...

být: není nad co nic není lepšíthere is nothing like sth

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

hrom: Bolí to jako hrom!It hurts like hell!

chtít: Chtěl bych ...I would like (to) ...

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chutnat: Pivo mi nechutná.I don't like beer.

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

jaký: Jaká je?What is she like?

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

lavinovitě: lavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.spread like wildfire

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

lyžovat: Rád lyžuji.I like to ski.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mně: Mně se to líbí.I like it.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nerad: Nerad bych ...I wouldn't like to ...

obliba: mít v oblibě cohave a liking for sth

omak: Na omak je to jako ...It feels like ...

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

počasí: Jaké bude počasí?What will the weather be like?

podobný: nic podobnéhonothing like that

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

přání: Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

psí: psí oddanostdog-like devotion

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

sympatický: Je mi celkem sympatický.I quite like him.

sympatie: pocítit ke komu sympatietake a liking to sb

také: Mně se to líbí. – Mně také.I like it. – So do I.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

ti: Líbí se ti to?Do you like it?

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove

vadit: Vadí mu (to), že nemůže ...He doesn't like the fact that he can't ...

vcelku: Vcelku se mi to líbí.I quite like it.