Hlavní obsah

like [laɪk]

Příslovce

Sloveso

  1. sb/sth mít rád koho/co, rád dělat coDo you like skiing?Lyžuješ rád?
  2. líbit se, chutnat komu co, chtít, zlíbit se o vlastních preferencíchpozor na obrácení podmětu a předmětu oproti češtiněanything you likecokoliv chcešDid you like it?Líbilo se ti to?I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu
  3. sth mít raději když, raději dělávat co, preferovat co
  4. sb would like to do sth kdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat coI would atd. se často zkracuje na I'd atd.I would like to know it.Rád bych to věděl.
  5. would you like sth (ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

Sloveso

  1. if you like jestli chceš/chcete

Vyskytuje se v

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

Cheshire cat: smile like a Cheshire catkřenit se od ucha k uchu

clockwork: like clockworkjako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémů

crazy: like crazyjako pominutý/divý/šílený, o věci ohromně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

gangbuster: (like) gangbustersna plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

hell: like hellprdlajs, leda houby

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

just: just likezrovna tak jako

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

look: look (like)vypadat jak i budit dojem ap.

make: make like sb/sthdělat jakoby/jakože co, hrát si na, napodobovat koho/co

shot: like a shotokamžitě, bez váhání

suspiciously: suspiciously likesth spíš(e) jako co vypadat ap.

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

best: the best likednejoblíbenější který se nejvíce líbí

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

doll: doll likejako panenka s dětským vzhledem

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

kid: kid-likedětinský

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

liking: have a liking for sthmít rád co

magic: like magicjako zázrakem

malt: malt liquorsladový nápoj hl. silné pivo

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

this: like thistakhle při předvádění

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

do: Do you like it?Líbí se ti to?

do: I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

feel: It feels like mud.Na omak je to jako bahno.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

feel: Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

ice: feel like icebýt ledový studený

it: I like it here.Líbí se mi tady.

look: It looks like rain.Vypadá to na déšť.

look: What does he look like?Jak vypadá?

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

make: He makes like a movie star.Dělá ze sebe hvězdu., Hraje si na filmovou hvězdu.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

nothing: There is nothing like ...Není nad ...

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

ourselves: people like ourselveslidé jako my

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

quite: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

some: Would you like some more?Chcete ještě?

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

what: What is she like?Jaká je?

would: I would like ...Chtěl bych, Rád bych ...