Hlavní obsah

ourselves [aʊəˈselvz]

Zájmeno

  1. týkající se mluvčího nebo autora a dalších lidíse, (sami) sebe, si, sobě myto keep ourselves warmabychom se zahřáli
  2. my (sami) při zdůrazněnípeople like ourselveslidé jako my
  3. my sami, my osobně bez pomoci jinýchWe built it ourselves.To jsme postavili my sami.

Vyskytuje se v

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

ocitnout se: We find ourselves in a strange situation.Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.