Hlavní obsah

ourselves [aʊəˈselvz]

Zájmeno

  1. týkající se mluvčího nebo autora a dalších lidíse, (sami) sebe, si, sobě myto keep ourselves warmabychom se zahřáli
  2. my (sami) při zdůrazněnípeople like ourselveslidé jako my
  3. my sami, my osobně bez pomoci jinýchWe built it ourselves.To jsme postavili my sami.

Vyskytuje se v

ocitnout se: Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.We find ourselves in a strange situation.