Hlavní obsah

our [aʊə]

Zájmeno

  • náležející mluvčímu či autorovi a dalším lidemnáš, svůj ve spojení s myWe are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

Vyskytuje se v

lord: (our) Lordnáš Pán Bůh či Ježíš Kristus

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

expectation: beyond (our) expectationsnad (naše) očekávání

safe: Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

dítě: our childrennaše děti

domovský: our home pagenaše domovská stránka na internetu

Kristus: zkr. AD, in the year of our Lordpo Kristu

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

očekávání: beyond (our) expectationsnad očekávání

stránka: on our websitevýp. na našich webových stránkách

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

doma: At our place.U nás doma.

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

moct: We did our best.Dělali jsme, co jsme mohli.

nabourat: He crashed into our fence.Naboural do našeho plotu. autem

nám: Come to our place., na návštěvu Come to see us.Přijď k nám.

náš, naše: good friends of oursnaši dobří přátelé

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

obdržet: Did you receive our letter?Obdrželi jste náš dopis?

odpustit: forgive us our sinsbibl. odpusť nám naše hříchy

porouchat se: Our car broke down.Porouchalo se nám auto.

primární: Our primary aim is ...Naším primárním cílem je ...

předek: legacy of our ancestorsodkaz našich předků

přistoupit: He didn't accede to our demands.Nepřistoupil na naše požadavky.

rozcházet se: Our opinions diverge.Naše názory se rozcházejí.

rozplynout se: Our hopes were dashed.Naše naděje se rozplynuly.

velikán: the greats/giants of our timevelikáni naší doby

vzhledem k: Given our uncertain future...Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...

zmařit: They thwarted our plans.Zmařili naše plány.

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.

father: (our) FatherOtec na nebesích, Bůh v křesťanství