Hlavní obsah

our [aʊə]

Zájmeno

  • náležející mluvčímu či autorovi a dalším lidemnáš, svůj ve spojení s myWe are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

Vyskytuje se v

father: (our) FatherOtec na nebesích, Bůh v křesťanství

lord: (our) Lordnáš Pán Bůh či Ježíš Kristus

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

expectation: beyond (our) expectationsnad (naše) očekávání

father: náb. Our Fatherotčenáš

safe: Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

compare: These don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

dítě: naše dětiour children

domovský: naše domovská stránka na internetuour home page

Kristus: po Kristuzkr. AD, in the year of our Lord

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

očekávání: nad očekáváníbeyond (our) expectations

stránka: výp. na našich webových stránkáchon our website

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

doma: U nás doma.At our place.

dostat se: Dostali se k našim datům.They gained access to our data.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

nabourat: Naboural do našeho plotu. autemHe crashed into our fence.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

odpustit: bibl. odpusť nám naše hříchyforgive us our sins

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Our car broke down.

primární: Naším primárním cílem je ...Our primary aim is ...

předek: odkaz našich předkůlegacy of our ancestors

přistoupit: Nepřistoupil na naše požadavky.He didn't accede to our demands.

rozcházet se: Naše názory se rozcházejí.Our opinions diverge.

rozplynout se: Naše naděje se rozplynuly.Our hopes were dashed.

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...

web: Podrobnosti najdete na našem webu.See our website for details.

zaběhnout se: Zaběhl se nám pes.Our dog has gone astray., ztratil se Our dog got lost.

zmařit: Zmařili naše plány.They thwarted our plans.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.