Hlavní obsah

father [ˈfɑːðə]

Podstatné jméno

  1. otec rodičfather of threeotec tří dětífather-to-benastávající/budoucí otecfoster fatherpěstoun
  2. the father of sth (duchovní) otec čeho vynálezu, národa ap.
  3. (our) Father náb.Otec na nebesích, Bůh v křesťanstvínáb. Our Fatherotčenáš

Vyskytuje se v

father: the fatherof sth (duchovní) otec čeho vynálezu, národa ap.

breadwinner: breadwinner fatherotec živitel

foster: foster father/parentpěstoun

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

novopečený: new/recent fathernovopečený otec

strana: paternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)z otcovy/matčiny strany příbuzný

svatý: the Holy FatherSvatý otec papež

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

být: She takes after her father.Je po otci.

doma: Is you father in?Je tvůj táta doma?

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

připomínat: He reminds me of my father.Připomíná mi otce.

sám: Father himself was afraid of it.Sám otec se toho bál.

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

volat: I got a call from my father.Volal mi otec.

daleko: Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

jaký: Like father, like son.Jaký otec, takový syn.

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

vypadnout: He is the spitting image of his father.Jako by otci z oka vypadl.