Hlavní obsah

spíš, spíše

Částice

  1. (pravděpodobněji) more likelyTo by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.
  2. (větší měrou) rather, moreByl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.tím spíšall the more sotím spíš nestill less (so)
  3. (raději) would ratherSpíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

Vyskytuje se v

spíš: tím spíšall the more so

širák: spát pod širákem venkusleep in the open (air), sleep out

tvrdě: tvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

moct: Nemohu spát.I can't sleep.

dřevo: přen. spát jako dřevosleep like a log

špalek: spát jako špaleksleep like a log

zabitý: spát jako zabitýsleep like a log, hovor. be dead to the world

zařezaný: spát jako zařezanýsleep like a log, be dead to the world

all: tím spíš(e)all the more so

asleep: spátbe asleep

deep: tvrdě spátbe in a deep sleep

lie: bdít, nespat vleže v postelilie awake

likely: velice pravděpodobně, nejspíšBrE as likely as not

sleep: tvrdě spátbe deep in sleep

feel: Šel bych nejraději spát.I feel like going to bed.

known: Je spíše známá svým zpěvem.She is better known for her singing.

last: Šla spát jako poslední.She was the last to go to bed.

less: Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...It was less a career than a ...

like: Nejspíš ho přivedou s sebou.They will bring him with, like as not.

love: Strašně ráda spí.She loves sleeping.

more: Křičela spíš překvapením než hrůzou.She screamed more in surprise than terror.

sleepless: Nemohl jsem spát.I was sleepless.

sound: tvrdě spát, hovor. zařezávatbe in a sound sleep

would: Chodíval spát brzy.He would go to bed early.

chance: Je dost pravděpodobné, že..., Nejspíš...(The) chances are that ...

log: spát jako dřevosleep like a log

spát: dát spát koho děti ap.put sb to bed