Hlavní obsah

spíš, spíše

Částice

  1. (pravděpodobněji) more likelyTo by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.
  2. (větší měrou) rather, moreByl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.tím spíšall the more sotím spíš nestill less (so)
  3. (raději) would ratherSpíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

Vyskytuje se v

spát: dát spát koho děti ap.put sb to bed

širák: spát pod širákem venkusleep in the open (air), sleep out

tvrdě: tvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

moct: Nemohu spát.I can't sleep.

spát: Spíš?Are you asleep?

spát: Jdi spát.Go to bed.

dřevo: přen. spát jako dřevosleep like a log

spát: spát jako dřevosleep like a log

špalek: spát jako špaleksleep like a log

zabitý: spát jako zabitýsleep like a log, hovor. be dead to the world

zařezaný: spát jako zařezanýsleep like a log, be dead to the world

all: all the more sotím spíš(e)

asleep: be asleepspát

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

lie: lie awakebdít, nespat vleže v posteli

likely: BrE as likely as notvelice pravděpodobně, nejspíš

sleep: be deep in sleeptvrdě spát

sleep: go to sleepjít spát, usnout

asleep: I was almost asleep.Už jsem skoro spal.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

last: She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

sleep: I slept till nine.Spal jsem až do devíti.

sleepless: I was sleepless.Nemohl jsem spát.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

chance: (The) chances are that ...Je dost pravděpodobné, že..., Nejspíš...

log: sleep like a logspát jako dřevo