Hlavní obsah

would [wʊd unstressed wəd]

Sloveso

 1. vyjadřuje podmínku reálnou či nereálnouby, bys(te), bych, bychomWe would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...I wouldn't do it.Já bych to nedělal.Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?
 2. vyjadřuje domněnku z minulosti o budoucnostičasová souslednost: will se mění na wouldHe said he would come.Řekl, že přijde.I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.pt of will časová souslednost: will se mění na would
 3. vyjadřuje něčí úmysl v minulosti
 4. vyjadřuje možný výsledek či důsledekWithout a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.
 5. vyjadřuje opodstatněnou domněnkuYou wouldn't know her.Tu určitě neznáš.
 6. would have s minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo státIf I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.
 7. vyjadřuje ochotu, vůli nebo úmysl něco udělat v minulostiShe wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.
 8. would not vyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahuThe car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.
 9. vyjadřuje něčí přáníI would like ...Chtěl bych, Rád bych ...I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.
 10. používá se ve zdvořilých žádostech o povoleníve větě po ifWould you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?
 11. používá se při zdvořilém nabídnutíWould you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka
 12. vyjadřuje pravidelné opakování děje v minulostiHe would go to bed early.Chodíval spát brzy.

Vyskytuje se v

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

do: co bude stačit, postačísth will do

dream: ani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělatwouldn't dream of it

hear: kdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolitsb won't hear of sb doing sth

houseroom: (ne)chtít co (mít doma)(would not) give sth houseroom

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

like: kdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat cosb would like to do sth

long: nepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdosb won't be long

love: hrozně rád by(ch) udělal cowould love to

put past: Řekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopnýI wouldn't put it past sb

rather: raději bych coI would/I'd rather

say: nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídkuI wouldn't say no to sth

soon: raději bych dělal coI would just as soon do sth

sooner: do sth raději bych (u)dělal coI would sooner

testament: poslední vůle, závěť předsmrtnálast will and testament

well: kdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal cosb would do well to do sth

will: přesvědčení, že se v budoucnu něco stanewill have

would: s minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo státwould have

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

dearly: strašně rád(a) by(ch)would dearly like/love to

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...

honour: kdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat coform. sb would be honoured to do sth

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

stand for: kdo nebude dále trpět cosb will not stand for sth

strength: síla vůlestrength of will

trespasser: (Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.Trespassers will be prosecuted.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

anyway: Koupím to tak či tak.I will buy it anyway.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

budge: Dveře se ani nehnou.The door won't budge.

but: Nebýt tebe, byl by utekl.But for you, he would have escaped.

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

championship: Získá mistrovský titul?Will he take the championship?

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

convenient: Hodil by se vám zítřek?Would tomorrow be convenient for you?

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

delighted: Velmi rád vás uvidím.I will be delighted to see you.

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

evening: Zavolám ti večer.I will call you in the evening.

extend: Parkoviště bude zvětšeno.The car park will be extended.

favour: Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?Will you do me a favour?

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

fit: Nevejde se mi to do kapsy.It won't fit into my pocket.

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

give: Svezeš mě?Will you give me a lift?

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

hate: Strašně nerad bych ...I would hate to ...

have: Budu to pro vás mít zítra.I will have it tomorrow for you.

hold: Podržíte mi to?Will you hold it for me?

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

inside: Vše bude připraveno do hodiny.Everything will be ready inside an hour.

join: Přidáte se k nám?Will you join us?

keep: Nebudu vás zdržovat.I won't keep you.

let in: Pustíš mě dovnitř?Will you let me in?

low: Teploty budou těsně nad 30ti stupni.Temperatures will be in the low 30s.

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

manage: Před osmou to nestihneme.We won't manage it before eight.

many: Mnohá matka by to uvítala.Many a mother would welcome it.

mind: Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?Would you mind my smoking here?

nameless: Přítel, kterého nebudu jmenovat ...A friend who will remain nameless ...

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

place: Co bys dělal na mém místě?What would you do in my place?

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

purpose: K ničemu by to nebylo.It would serve no purpose.

put through: Přepojím Vás.I will put you through.

remain: Bude muset týden zůstat v nemocnici.He will have to remain in hospital for a week.

screen: Film bude promítán/budou dávat ...The film will be screened ...

see: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

showcase: Nový film se představí na...The new film will be showcased at ...

some: Chcete ještě?Would you like some more?

surprise: Nedivil bych se, kdyby ...I wouldn't be surprised if ...

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

samozřejmost: He takes it for granted that...Považuje to za samozřejmost, že...