Hlavní obsah

hear [hɪə]

Slovesopt&pp heard

  1. sth slyšet coCan you hear me?Slyšíš mě?
  2. sth vyslechnout přednášku ap., poslechnout si co hudbu ap.
  3. sth práv. projednat cohear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věcihear evidencevyslechnout svědky/svědectví
  4. from sb mít zprávy, dostat zprávu od kohoLet me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.
  5. from sb poslechnout si/vyslechnout/slyšet čí názor v diskusi ap.And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...
  6. of/about sb/sth doslechnout se, dozvědět se novinky, drby ap. o kom/čemHave you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

Citoslovce

  • BrE, form. Hear hear!Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.

Vyskytuje se v

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

defect: hearing defectsluchová vada

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

přání: hear sb's requestvyslechnout čí přání

sluchově: hearing-impairedsluchově postižený

sluchový: hearing defect/impairmentmed. sluchová vada

svědek: hearing of witnessesvýslech svědků

vyslovení: when saying, napadnout asociace ap. when hearing sthpři vyslovení čeho

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

poslech: on first hearingna první poslech

rádio: I heard it on the radio.Slyšel jsem to v rádiu.

slyšet: Can you hear me?Slyšíte mě?

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

uslyšet: She heard steps behind the door.Uslyšela kroky za dveřmi.

zaslechnout: hear footsteps behind the doorzaslechnout kroky za dveřmi