Hlavní obsah

hear [hɪə]

Slovesopt&pp heard

  1. sth slyšet coCan you hear me?Slyšíš mě?
  2. sth vyslechnout přednášku ap., poslechnout si co hudbu ap.
  3. sth práv. projednat cohear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věcihear evidencevyslechnout svědky/svědectví
  4. from sb mít zprávy, dostat zprávu od kohoLet me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.It's nice to hear from you.Jsem rád, že ses mi ozval.
  5. from sb poslechnout si/vyslechnout/slyšet čí názor v diskusi ap.And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...
  6. of/about sb/sth doslechnout se, dozvědět se novinky, drby ap. o kom/čemHave you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

Citoslovce

  • BrE, form. Hear hear!Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.

Vyskytuje se v

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

distance: within hailing/hearing distancev doslechu

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

hearing: hearing impairmentvada sluchu

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hearing: acute hearingostrý sluch

hearing: (with)in sb's hearingna doslech, v doslechu koho

hearing: out of hearingmimo doslech

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

defect: hearing defectsluchová vada

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

přání: vyslechnout čí přáníhear sb's request

sluchově: sluchově postiženýhearing-impaired

sluchový: med. sluchová vadahearing defect/impairment

svědek: výslech svědkůhearing of witnesses

vyslovení: při vyslovení čehowhen saying, napadnout asociace ap. when hearing sth

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

ozvat se: Ozvi se mi!Let me hear from you!

ozvat se: Ozvu se ti.You will hear from me., ještě zavolám zpět ap. I'll get back to you.

ozvat se: Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.

poslech: na první poslechon first hearing

rádio: Slyšel jsem to v rádiu.I heard it on the radio.

slyšet: Slyšíte mě?Can you hear me?

slyšet: Neslyším vás (dobře).I can't hear you (well).

slyšet: Neslyšel jsem dobře.I didn't hear well.

slyšet: Už jsem o tom slyšel.I've heard about it.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

uslyšet: Když to uslyšel(a) ...On hearing that ...

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth