Hlavní obsah

mishear [ˌmɪsˈhɪə]

Vyskytuje se v

přeslechnout se: You must have misheard.Musel jste se přeslechnout.

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet