Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) badly, poorly, ill-také pomocí předpon mis-, mal- ap.špatně zpívatbe a bad singer, sing badlyšpatně slyšet(být nedoslýchavý) be hard of hearing, (špatně rozumět) mishear sthšpatně dopadnoutturn out badly
  2. (nečestně) badly, meanlyšpatně zacházet s kýmmistreat, ill-treat, maltreat sb
  3. (nesprávně) wrong(ly), incorrectly(ne úplně v pořádku) amissodpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectlyšpatně vypočítat comiscalculate sth, calculate sth wronglyšpatně porozumět čemumisunderstand sth
  4. (nezdravě) badly, poorly, ill, unwellJe mi špatně.I feel sick., (není mi dobře) I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně od žaludku.I feel sick in my stomach., My stomach feels sick., přen. (zhnusení) I feel sick to my stomach.

Vyskytuje se v

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

augur: být špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/coform. augur badly for sb/sth

bad: i přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.gone bad

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

bilious: trpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníkufeel bilious

challenged: zrakově postižený, špatně vidícívisually challenged

circulation: špatný oběh krvepoor circulation

compare: být horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čímcompare unfavourably with sth

conscience: špatné svědomíbad/guilty conscience

dire: být v úzkých, být na tom špatně hl. finančněbe in dire straits

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

guilty: špatné svědomíguilty conscience

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

health: špatný zdravotní stavill health

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill: špatné znameníill omen

illegally: špatně zaparkovaná vozidlaillegally parked cars

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

parked: špatně zaparkovanýillegally parked

poorly: vést si špatně v čemdo poorly in sth

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

seller: dobře/špatně se prodávající zbožígood/poor seller

sick: onemocnět, of sth udělat se špatně komu z čehoget sick

sniff: co není vůbec špatné, co se neodmításth is not to be sniffed at

step: tančit/jít mimo rytmus, jít/chodit špatně nohama při tancidance out of step

sync: špatně sladěný, v nesouladu s čím, přen. rozhašený, rozhozený systém, fáze ap.out of sync with sth

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

training: z formy, ve špatné kondici, netrénovanýout of training

treatment: špatné zacházeníill-treatment

true: test s možnostmi správně špatnětrue-false test

turn: zvrhnout se, nevyjít, skončit špatněturn bad

violation: špatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkováníparking violation

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

worse: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

come out: Dopadl velice špatně.He came out very badly.

despite: i přes špatné počasídespite bad weather

illegal: špatné parkováníillegal parking

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

minus: Dostal horší trojku.He got a C minus.

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

queasy: Je mi špatně od žaludku.I feel queasy.

queer: Je mi nějak špatně.I feel queer.

sicken: Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.This thought sickens me.

sickening: Z toho smradu se člověku dělalo špatně.The smell was sickening.

untimely: špatně načasovaná návštěvauntimely visit

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

bark: být na špatné adrese, být mimo mísubark up the wrong tree

mood: být nabroušený, mít špatnou náladube in a mood

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

fungovat: špatně fungovat(have a) malfunction

hůř: čím dál hůřeworse and worse