Hlavní obsah

company [ˈkʌmpənɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. společnost obchodní ap., firmapráv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostechekon. finance companypeněžní ústavekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezenýmekon. joint-stock companyakciová společnostekon. associate(d) companypřidružená společnostBrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán
  2. voj.rota armádní
  3. společnost dalších lidí

Vyskytuje se v

polite: vybraná/lepší společnostpolite society/company

repertory: repertoárová společnostrepertory (company)

subsidiary: dceřiná firma/společnost, přidružená společnostsubsidiary (company)

assurance: životní pojišťovna(life) assurance company

ballet: baletní souborballet company

construction: stavební společnostconstruction company

end: uzavřená investiční společnostekon. closed-end investment company

estate: realitní společnostreal estate company

hire: půjčovna autcar hire company

insurance: pojišťovnainsurance company

law: firemní/obchodní/soutěžní právocompany/commercial/competition law

leading: přední společnostileading companies

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limited: (neveřejná) akciová společnostcompany limited by shares

logging: těžařská/dřevařská společnostlogging company

market research: společnost zabývající se průzkumem trhumarket research company

parent: mateřská společnostparent company

policy: firemní politikacompany policy

proprietary: společnost s ručením omezenýmAusE, SAfrE proprietary company

record: nahrávací společnostrecord company

registered: zapsaná obchodní společnostregistered company

registrar: správce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstříkBrE Registrar of Companies

related: přidružená společnost částečně vlastněnáekon. related company

rental: půjčovna autcar rental company

roofing: pokrývačská firmaroofing company

sergeant major: rotnýcompany sergeant major

unlimited: společnost s ručením neomezenýmunlimited company

utility: podnik veřejných služebutility company

catering: Zajišťujeme stravování pro velké firmy.We do catering for large companies.

divest: Společnost se zbavila zahraničních akcií.The company divested itself of foreign shares.

own: Firmu vlastní Američan.The company is owned by an American.

underfunded: Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.The company is underfunded and understaffed.

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dceřiný: dceřiná společnostdaughter/pobočková subsidiary company

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

konkurenční: konkurenční firmyrivals, rival companies, the competition

mateřský: mateřská společnostparent company

nadnárodní: nadnárodní společnostmultinational (company)

nahrávací: nahrávací společnostrecord company

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

plátce: plátce DPHVAT registered company

podnikový: podnikový rejstříkcompany register

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

rozchod: voj. Rozchod!(Company,) dismiss!

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

sídlo: sídlo firmy(company) main office, adresa company address

služební: služební autocompany car

společnost: ekon. akciová společnost(joint-)stock company

stěhovák: stěhováciBrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover

strategie: firemní strategiecompany policy

těžař: těžař ropyoilman, dělník oil worker, firma oil company

závodní: závodní jídelnacompany canteen/AmE lunchroom

přední: přední společnostileading companies

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

společník: dělat komu společníkakeep sb company, keep company with sb

vůz: služební vůzcompany car

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

company: spolu, společně s kým/čímin company with sb/sth