Hlavní obsah

seclusion [sɪˈkluːʒən]

Vyskytuje se v

poustevnický: hermitism, eremitism, přen. life of seclusionpoustevnický život

ústraní: live in seclusionžít v ústraní