Hlavní obsah

withdrawal [wɪðˈdrɔːəl]

Podstatné jméno

  1. form.ukončení, odstranění, skončení opatření ap.
  2. from sth stažení (se), odchod odkud jednotek, politika ap.
  3. výběr peněz z bankyekon. withdrawal slipvýběrní lístek pro výběr peněz z konta
  4. odvolání čeho, vzetí zpět čeho poznámky, výroku ap.
  5. absťák, období s abstinenčními příznaky po závislosti na drogáchmed. withdrawal syndromeabstinenční/odvykací syndrom
  6. med.vysazení léku ap.
  7. from sth odstoupení, odtržení se od čeho aliance ap.withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

Vyskytuje se v

abstinenční: withdrawal syndrome/symptomsmed. abstinenční syndrom/příznaky po vysazení drog

odvykací: withdrawal therapy, léčba závislosti addiction treatment, rehab(ilitation)odvykací léčba/kúra

přerušovaný: withdrawal, coitus interruptus, pulling outpřerušovaný styk pohlavní, přerušovaná soulož

příznak: withdrawal symptomsabstinenční příznaky

vystoupení: withdrawal from the EUvystoupení z EU

výběr: cash withdrawalvýběr hotovosti

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

withdrawal: ekon. withdrawal slipvýběrní lístek pro výběr peněz z konta