Hlavní obsah

ručení

Podstatné jméno, rod střední

  • (společnosti) liability(záruka) guaranteespolečnost s ručením omezenýmlimited liability company

Vyskytuje se v

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

povinný: povinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

ručit: Ručím za to, že ...I (can) guarantee that that ...

ručit: Za něj ručím.I can vouch for him.

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

partner: ekon. unlimited/general partnerspolečník s ručením neomezeným, komplementář

property: AmE property damage liability (insurance) PDLpovinné ručení

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

security: stand security for sb/sthzaručit se za koho/co, ručit za co půjčku ap.

special: ekon. special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu

third party: third-party insurancepojištění zákonné odpovědnosti, povinné ručení motoristů

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným