Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) company
  2. (zájmové sdružení) society(asociace) association(divadelní ap.) company
  3. (podnik) ekon. company(korporace) corporation(obchodní firma) businessekon. akciová společnost(joint-)stock companyekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company
  4. (souhrn lidí) societyjít do společnostigo outchodit do společnostisocialize
  5. (společenský styk) company(přátelé ap.) companionshipdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbvyhýbat se čí společnostiavoid sb's company

Vyskytuje se v

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

dceřiný: daughter/pobočková subsidiary companydceřiná společnost

dělat: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

komanditní: limited partnershipkomanditní společnost

mateřský: parent companymateřská společnost

nadnárodní: multinational (company)nadnárodní společnost

nahrávací: record companynahrávací společnost

omezený: limited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.společnost s ručením omezeným

pospolný: primitive (communal) societyprvobytně pospolná společnost

ručení: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

uzavřený: private partyuzavřená společnost v restauraci ap.

vysoký: high societyvyšší kruhy/vysoká společnost

přední: leading companiespřední společnosti

působit: The company is active in the field of...Společnost působí v oblasti...

vybraný: elite societyvybraná společnost

bogus: bogus firmpodvodná společnost

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

charitable: charitable trust(veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnost

civil: civil societyobčanská společnost

cohesion: social cohesionsoudržnost společnosti

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

construction: construction companystavební společnost

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

estate: real estate companyrealitní společnost

inn: BrE Inns of Court(čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn, budova londýnské společnosti baristerů

leading: leading companiespřední společnosti

league: League of NationsSpolečnost národů

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

line: shipping linelodní dopravní společnost

logging: logging companytěžařská/dřevařská společnost

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

parent: parent companymateřská společnost

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

record: record companynahrávací společnost

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

related: ekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná

social: přen. social evilneduh společnosti zločinnost ap., prostituce

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

společnost: (joint-)stock companyekon. akciová společnost