Hlavní obsah

podnik

Vyskytuje se v

účet: na účet podniku víno ap. v restauracion the house

ztrátový: ekon. ztrátový podnikloss-maker

rozprodat: rozprodat majetek/podniksell AmE out/BrE up

business: podnikat, vést podnikrun a business

enterprise: státní podnikekon. state(-owned) enterprise

licence: (podnik) s povolením podávat lihoviny bar ap.on-licence

pick-up: seznamovací podnik, podnik k balení holekpick-up joint

place: místo podnikání, provozovna, sídlo podnikuplace of business

risky: riskantní podnikrisky business/undertaking

statement: přehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzuekon. statement of affairs

utility: podnik veřejných služebutility company

venture: podnik se společnou majetkovou účastí, společný podnikekon. joint venture

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise