Hlavní obsah

statement [ˈsteɪtmənt]

Podstatné jméno

  1. výrok, prohlášení, vyjádření formální, oficiálnímake a statementudělat prohlášeníjoint statementspolečné prohlášení
  2. výpověď, svědecké prohlášení na policii ap.take sb's statementsepsat protokol/výpověď s kým
  3. výpis bankovní, (oficiální) přehled transakcí, příjmů ap.ekon. account statementvýpis z účtu
  4. (finanční) výkaz, vyúčtování dokument, bilance stav a změna aktiv a pasivekon. profit and loss statementvýsledovka, výkaz zisků a ztrátekon. completion statementkonečné vyúčtováníekon. income statementvýsledovka, přehled příjmů, výkaz o hospodařeníekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

Vyskytuje se v

account: výpis z účtuaccount statement

policy: vydat programové prohlášení záměry vlády ap.make a policy statement

premium: vyúčtování pojistnéhoekon. premium statement

statement: udělat prohlášenímake a statement

sweeping: paušalizace, paušalizující výroksweeping statement

sworn: přísežné prohlášenísworn statement

bankovní: bankovní výpisbank statement

programový: polit. programové prohlášenípolicy statement, statement of policy

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

přísežný: přísežné prohlášeníaffidavit, sworn statement

účet: výpis z účtubank statement

výpověď: sepsat výpověď s kýmtake sb's statement

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisaccount statement