Hlavní obsah

report [rɪˈpɔːt]

Vyskytuje se v

annual: ekon. annual reportvýroční zpráva

assessment: assessment reporthodnotící zpráva

audit: ekon. audit reportrevizní zpráva, zpráva z auditu

autopsy: med. autopsy reportpitevní nález

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

error: výp. error reporthlášení chyby, chybová hláška

evaluation: evaluation reporthodnotící zpráva

interim: interim reportprůběžná/předběžná zpráva v průběhu trvání projektu ap.

pathology: pathology reportpatologická zpráva

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...

majetkový: financial disclosure (report)majetkové přiznání

počasí: weather forecast/outlook, zprávy weather reportpředpověď počasí

šíření: scaremongering, ohlášení bomby ap. making a false reportšíření poplašné zprávy

vysvědčení: BrE (school) report, AmE report cardškolní vysvědčení

zpráva: weather reportzprávy o počasí

dostavit se: arrive at work, report to workdostavit se do práce

ohlásit: report sth to the policeohlásit co na policii

oznámit: Report it to the police.Oznamte to na policii.

zpravodajství: podávání zpráv TV reporting, pořad TV news programmetelevizní zpravodajství

report: (school) report(školní) vysvědčení