Hlavní obsah

report [rɪˈpɔːt]

Vyskytuje se v

annual: ekon. annual reportvýroční zpráva

assessment: assessment reporthodnotící zpráva

audit: ekon. audit reportrevizní zpráva, zpráva z auditu

autopsy: med. autopsy reportpitevní nález

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

error: výp. error reporthlášení chyby, chybová hláška

evaluation: evaluation reporthodnotící zpráva

interim: interim reportprůběžná/předběžná zpráva v průběhu trvání projektu ap.

pathology: pathology reportpatologická zpráva

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...

majetkový: majetkové přiznánífinancial disclosure (report)

počasí: předpověď počasíweather forecast/outlook, zprávy weather report

šíření: šíření poplašné zprávyscaremongering, ohlášení bomby ap. making a false report

vysvědčení: školní vysvědčeníBrE (school) report, AmE report card

zpráva: tisková zprávapro tisk press release, tiskem zveřejněná press report

zpráva: zprávy o počasíweather report

zpráva: výroční zprávaannual report

dostavit se: dostavit se do prácearrive at work, report to work

ohlásit: ohlásit co na policiireport sth to the police

ohlásit: ohlásit požárreport a fire

oznámit: Oznamte to na policii.Report it to the police.

přihlásit se: Pachatel se sám přihlásil (na) policii.The culprit reported himself to the police.

zpráva: podat zprávu, podávat zprávy o čemreport on sth

zpravodajství: televizní zpravodajstvípodávání zpráv TV reporting, pořad TV news programme