Hlavní obsah

hide [haɪd]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

hide away: hide sth awayschovat, skrýt co

hidden: hidden cameraskrytá kamera

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

hide-and-seek: play hide-and-seekhrát (si) na schovávanou

hiding: be in hidingskrývat se

lie: lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

rezerva: hidden reserveekon. skrytá rezerva

schovávaná: play hide-and-seekhrát si na schovávanou

skrytý: candid/hidden cameraskrytá kamera

skrývat: have nothing to hidenemít co skrývat

schovat: Where did you hide it?Kam jsi to schoval?

schovat se: He hid behind a bush.Schoval se za keř.

skrýš: come out of hiding, break covervylézt ze skrýše, opustit skrýš

skrýt: I hid it from him.Skryl jsem to před ním.

tajit: What are you hiding from me?Co přede mnou tajíš?

tajit se: He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.Vůbec se s tím netají.

ukrýt se: I hid (myself) in ...Ukryl jsem se v ...

výprask: get a thrashing/hovor. hidingdostat výprask

zakrýt: hide one's embarrassmentzakrýt rozpaky

kost: be a bag of bones, be skin and bone, be skinny, be all horn and hidebýt kost a kůže

vyprášit: give sb a hidingpřen. vyprášit komu kožich