Hlavní obsah

skrýt

Dokonavé sloveso

  1. (uschovat) co před kým hide, conceal sth from sbkniž. secrete sthSkryl jsem to před ním.I hid it from him.
  2. (zakrýt) co cover(překrýt) blot out(vnořit, zahrabat) bury sth
  3. (zatajit) co hide, conceal sth, co před kým keep sth from sb

Vyskytuje se v

utíkat: Utíkali se skrýt.They ran for cover.

cover: run for coverutíkat se skrýt

cover: take cover(s)krýt se, najít si úkryt

hiding: go into hidingskrýt se, začít se skrývat