Hlavní obsah

prozradit

Dokonavé sloveso

  1. (vyzradit, vyjevit) co give sth away, reveal, disclose, divulge sth(říct) tell sth, komu co let sb in on/into sthProzradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.prozradit tajemstvígive the secret away, komu reveal a secret to sb
  2. (odhalit, totožnost ap.) koho give sb away(zradit) betray sb(prásknout) rat on sbprozradit obchodní tajemstvídivulge a trade secret

Vyskytuje se v

tajemství: prozradit tajemstvíreveal the secret

blow: být prozrazen(ý) plán, úkryt ap.be blown

in: prozradit komu co, zasvětit koho do čeholet sb in on sth

let in on: Prozradila mi malé tajemství.She let me in on a little secret.

untold: neprozradit tajemstvíleave the secret untold

spill: prozradit tajemství, provalit to, prokecnout se/tospill the beans

prozradit: prozradit tajemstvígive the secret away, komu reveal a secret to sb