Hlavní obsah

prozradit

Dokonavé sloveso

  1. (vyzradit, vyjevit) co give sth away, reveal, disclose, divulge sth(říct) tell sth, komu co let sb in on/into sthProzradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.prozradit tajemstvígive the secret away, komu reveal a secret to sb
  2. (odhalit, totožnost ap.) koho give sb away(zradit) betray sb(prásknout) rat on sbprozradit obchodní tajemstvídivulge a trade secret

Vyskytuje se v

tajemství: prozradit tajemstvíreveal the secret