Hlavní obsah

ukrýt se

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

refuge: take refuge swhukrýt se, uchýlit se kam, nalézt útočiště kde

shelter: take shelternajít si úkryt, ukrýt se