Hlavní obsah

lest [lest]

Vyskytuje se v

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

konec: druhý od koncelast but one

konečně: No konečně!Well at last!

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

levný: levnějšícheaper, less expensive

loni: loni v létělast summer

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

méně: o nic méněno less

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nic: (o) nic míňno less

noc: včera v nocilast night

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

posledně: posledně jmenovaný z výčtulast-mentioned, the latter

poslední: poslední přánílast wish

poslední: poslední vůle(last) will, testament

poslední: v neposlední řadělast but not least

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

řada: a v neposlední řaděand last but not least

spíš: tím spíš nestill less (so)

strana: Malá Stranathe Lesser Town

teprve: (a) už teprve nemuch less

trochu: aspoň trochuat least a bit

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

vůle: poslední vůlelast will (and testament)

vydechnout: vydechnout naposledy umřítkniž. breathe one's last

závěr: úplně na závěrlast of all

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.

krapet: Je to krapet složité.It is a little bit complicated.

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

loňsko: od loňskasince last year

loňský: loňský rokthe last year, kniž. yesteryear

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

méně: méně mlékaless milk

minulý: minulý týden/roklast week/year

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

naposled: Kdys ho viděl naposled?When did you last see him?

necelý: za necelý rokin less than a year

nejméně: co nejméněas little as possible

operovat: Minulý měsíc mi operovali koleno.I had a knee operation last month.

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

posledně: Posledně, když jsem tu byl ...Last time I was here ...

poslední: úplně posledníthe very last

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

předminulý: předminulý týdenthe week before last

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

včera: včera večerlast night

večer: včera večeryesterday evening, last night

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

vyčerpání: do vyčerpání zásobwhile stock lasts

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

vystačit: S tím vystačím týden.This will last me a week.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

píseň: labutí píseň poslední činswansong, the last gasp

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

poslední: poslední kapkathe last straw

slovo: mít poslední slovo v čemhave the last word/last say/final say in sth

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

but: last but onepředposlední

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes