Hlavní obsah

but [bʌt unstressed bət]

Spojka

  • ale, avšak rozpor, omezeníhot, but not boilinghorký, ale ne vařící

Předložka

  • kromě koho/čeho, až na koho/co, s výjimkou koho/čehoI have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.last but onepředposlednínext but onepřespříští

Příslovce

Vyskytuje se v

all: all butvšichni/všechno kromě koho/čeho

anything: anything buturčitě/vůbec ne, ani zdaleka jaký, všechno jen ne co

but: butsale, námitky, argumenty (proti)

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

fair: fair enough, butdobře, ale

last: last but sthkolikátý od konce, kolik před koncem

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

may: may ... butmožná že co, ale

might: might ... butmožná že co, ale

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

none: none butsb form. pouze, jen kdo, nikdo kromě koho

nothing: nothing butnic než, pouze, jen

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

surely: slowly but surelypomalu, ale jistě

then: but thenna druhé straně, ale vlastně

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

not: not only ... butnejen ... ale i

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

ale: not only ... but alsonejen ... ale i

konec: last but onedruhý od konce

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

nýbrž: not only ... but alsonejen ... nýbrž i

poslední: last but not leastv neposlední řadě

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

zase: but then againale zase

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

až na: everyone but youvšichni až na tebe

háček: But there is a catch/snag in it.Má to ale háček.

jinak: I have no choice but ...Nemohu jinak, než ...

kdyby: Were it/If it were not for him, But for him ...Kdyby nebylo jeho ...

kromě: everyone but for youvšichni kromě tebe

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

nezbývat: I have no choice but to leave.Nezbývá mi než odejít.

ono: but nothing happeneda ono nic

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

vždyť: But I did tell him.Ale vždyť jsem mu to řekl.

zbývat: There is no other way but to..., We have no other choice but...Nezbývá (nám) než...

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

kůže: be nothing but skin and bonesbýt kost a kůže

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak