Hlavní obsah

last [lɑːst also AmE læst]

Přídavné jméno

 1. minulý týden, lekce ap.
 2. poslední, minulý, předešlý událost, osoba, věc ap.Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.
 3. the last thing to poslední při odmítání něčeho

Číslovka

 • poslední konečnýthe last 3 pages of the chapterposlední 3 strany té kapitoly

Podstatné jméno

 1. ten poslední kdo něco udělal ap.She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.
 2. the last of sth zbytek, poslední část čeho

Sloveso

 1. trvat určitou dobu
 2. vydržet co zásoby, baterie ap.This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově

Fráze

 1. at (long) last konečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.
 2. before last předminulý, předposlední cothe year before lastpředloni
 3. breathe one's last vydechnout naposled, dodýchat, zemřít
 4. last but sth kolikátý od konce, kolik před koncemlast but onepředposlednílast but two/threetřetí/čtvrtý od konce
 5. every last každý, každičký co, co do posledního
 6. last in, first out metoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění
 7. leave sth/sb until last nechat (si) co/koho na konec
 8. see the last of sb vidět koho naposled

Vyskytuje se v

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

gasp: the last gasplabutí píseň, poslední tažení

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

minute: last-minutena poslední chvíli podniknutý

resort: as a last resort(až) jako poslední možnost, (až) v krajním případě

respect: pay one's last respects to sbvzdát poslední poctu komu, rozloučit se s kým se zemřelým člověkem

stand: last standposlední vzepětí/odpor/vzdor před porážkou

straw: the last strawposlední kapka překročení únosného

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

but: last but onepředposlední

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

long: at long lastnakonec

pace: BrE last the paceudržet tempo s ostatními

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

rite: náb. last ritesposlední pomazání

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

stock: while stocks lastdo vyprodání zásob prodejní akce ap.

summer: last summerloni v létě

time: last timenaposled, posledně

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

best: I wasn't at my best last night.Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

night: last nightvčera večer

konec: last but onedruhý od konce

konečně: Well at last!No konečně!

loni: last summerloni v létě

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

noc: last nightvčera v noci

pomazání: the last rites, anointing of the sick, zast. extreme unctionposlední pomazání

posledně: last-mentioned, the latterposledně jmenovaný z výčtu

poslední: last wishposlední přání

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

úplně: the very first/lastúplně první/poslední

vůle: last will (and testament)poslední vůle

vydechnout: kniž. breathe one's lastvydechnout naposledy umřít

závěr: last of allúplně na závěr

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

loňsko: since last yearod loňska

loňský: the last year, kniž. yesteryearloňský rok

minulý: last week/yearminulý týden/rok

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

operovat: I had a knee operation last month.Minulý měsíc mi operovali koleno.

předminulý: the week before lastpředminulý týden

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

týden: this/next/last weektento/příští/minulý týden

včera: last nightvčera večer

večer: yesterday evening, last nightvčera večer

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

vystačit: This will last me a week.S tím vystačím týden.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

píseň: swansong, the last gasplabutí píseň poslední čin

slovo: have the last word/last say/final say in sthmít poslední slovo v čem

smát se: He who laughs last laughs longest.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.