Hlavní obsah

last [lɑːst also AmE læst]

Přídavné jméno

 1. minulý týden, lekce ap.
 2. poslední, minulý, předešlý událost, osoba, věc ap.Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.
 3. the last thing to poslední při odmítání něčeho

Číslovka

 • poslední konečnýthe last 3 pages of the chapterposlední 3 strany té kapitoly

Podstatné jméno

 1. ten poslední kdo něco udělal ap.She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.
 2. the last of sth zbytek, poslední část čeho

Sloveso

 1. trvat určitou dobu
 2. vydržet co zásoby, baterie ap.This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově

Fráze

 1. at (long) last konečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.
 2. before last předminulý, předposlední cothe year before lastpředloni
 3. breathe one's last vydechnout naposled, dodýchat, zemřít
 4. last but sth kolikátý od konce, kolik před koncemlast but onepředposlednílast but two/threetřetí/čtvrtý od konce
 5. every last každý, každičký co, co do posledního
 6. last in, first out metoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění
 7. leave sth/sb until last nechat (si) co/koho na konec
 8. see the last of sb vidět koho naposled

Vyskytuje se v

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

gasp: the last gasplabutí píseň, poslední tažení

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

minute: last-minutena poslední chvíli podniknutý

resort: as a last resort(až) jako poslední možnost, (až) v krajním případě

respect: pay one's last respects to sbvzdát poslední poctu komu, rozloučit se s kým se zemřelým člověkem

stand: last standposlední vzepětí/odpor/vzdor před porážkou

straw: the last strawposlední kapka překročení únosného

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

but: last but onepředposlední

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

long: at long lastnakonec

pace: BrE last the paceudržet tempo s ostatními

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

rite: náb. last ritesposlední pomazání

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

stock: while stocks lastdo vyprodání zásob prodejní akce ap.

summer: last summerloni v létě

time: last timenaposled, posledně

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

best: I wasn't at my best last night.Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

night: last nightvčera večer

konec: druhý od koncelast but one

konečně: No konečně!Well at last!

loni: loni v létělast summer

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

noc: včera v nocilast night

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

posledně: posledně jmenovaný z výčtulast-mentioned, the latter

poslední: poslední přánílast wish

poslední: poslední vůle(last) will, testament

poslední: v neposlední řadělast but not least

řada: a v neposlední řaděand last but not least

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

vůle: poslední vůlelast will (and testament)

vydechnout: vydechnout naposledy umřítkniž. breathe one's last

závěr: úplně na závěrlast of all

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

loňsko: od loňskasince last year

loňský: loňský rokthe last year, kniž. yesteryear

minulý: minulý týden/roklast week/year

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

naposled: Kdys ho viděl naposled?When did you last see him?

operovat: Minulý měsíc mi operovali koleno.I had a knee operation last month.

posledně: Posledně, když jsem tu byl ...Last time I was here ...

poslední: úplně posledníthe very last

předminulý: předminulý týdenthe week before last

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

včera: včera večerlast night

večer: včera večeryesterday evening, last night

vyčerpání: do vyčerpání zásobwhile stock lasts

vystačit: S tím vystačím týden.This will last me a week.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

píseň: labutí píseň poslední činswansong, the last gasp

poslední: poslední kapkathe last straw

slovo: mít poslední slovo v čemhave the last word/last say/final say in sth

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.