Hlavní obsah

vyškrtat

Dokonavé sloveso

  • koho/co cross out/off sb/sth(z registru ap. též) strike off/out sb, co z čeho strike sth from sthVyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.