Hlavní obsah

škrtnout

Vyskytuje se v

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

sirka: škrtnout sirkoustrike a match

zápalka: škrtnout zápalkoustrike a match

škrtnout si: Ani jsme si neškrtli.We didn't get a look in.

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

match: strike a matchškrtnout zápalkou

strike: strike a matchškrtnout zápalkou

strike: strike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou