Hlavní obsah

škrtnout

Vyskytuje se v

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

sirka: škrtnout sirkoustrike a match

zápalka: škrtnout zápalkoustrike a match

škrtnout si: Ani jsme si neškrtli.We didn't get a look in.

škrtnout: škrtnout sirkoustrike a match