Hlavní obsah

škrtnout

Vyskytuje se v

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

sirka: strike a matchškrtnout sirkou

zápalka: strike a matchškrtnout zápalkou

škrtnout si: We didn't get a look in.Ani jsme si neškrtli.

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

match: strike a matchškrtnout zápalkou

strike: strike a matchškrtnout zápalkou

škrtnout: strike a matchškrtnout sirkou