Hlavní obsah

strike [straɪk]

Podstatné jméno

 1. by sb stávka kohobe on strikestávkovatgo on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovatstage a strikeuspořádat stávkustrike alertstávková pohotovosttoken strikevýstražná/varovná stávka upozornění na problémstrike ballothlasování o stávce mezi pracovníkycall for strike actionvýzva ke stávcetake strike action(začít) stávkovat, vstoupit do stávky
 2. voj.úder, útokair strikenálet, letecký úder
 3. AmE, hovor. have a strike against onemít (zásadní) vadu
 4. (lucky) strike trefa, štěstí
 5. strike (of a match) škrtnutí (sirkou)

Slovesopt&pp struck

 1. for sth stávkovat za co
 2. sb/sth form. udeřit, uhodit, praštit koho/co o člověku
 3. sth form. narazit do čehoHe was struck by a car.Srazilo ho auto.
 4. postihnout, zasáhnout pohroma ap.
 5. voj.zaútočit, udeřit rychle
 6. strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho
 7. sb napadnout koho myšlenka, dojít komuIt strikes me that ...Mám dojem, že..., Napadá mě, že..., Divím se, že...
 8. sb as sth udělat jaký dojem na koho, (za)působit na koho jak
 9. sb ohromit, překvapit kohohl. v trpném rodě
 10. form. be struck dumb/blind/deaf(náhle) oněmět/oslepnout/ohluchnoutform. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.
 11. odbíjet, bít hodiny
 12. strike (out) sth from sth form. (vy)škrtnout co z čeho z písemného záznamu
 13. strike a matchškrtnout zápalkoustrike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou

Vyskytuje se v

chord: strike a chordzahrát na strunu soucitu ap.

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

home: hit/strike homedolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.

strike: (lucky) striketrefa, štěstí

strike on: be struck onsb/sth letět na koho, být udělaný do koho/čeho

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

blind: be struck blindbýt zasažen slepotou

call: call a strikevyhlásit stávku

conversation: strike up a conversationnavázat hovor kým

fire: strike fire from sthvykřesat z čeho jiskry

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

match: strike a matchškrtnout zápalkou

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

sympathy: sympathy strikesolidární stávka

wildcat: wildcat strikedivoká stávka bez schválení

bargain: strike a bargainplácnout si, dohodnout se

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka

blesknout (se): flash through one's mind, strike sbblesknout hlavou nápad ap.

hladovka: protestní be on hunger strike, půst to fastdržet hladovku

pohotovost: strike alertstávková pohotovost

stávka: call/declare a strikevyhlásit stávku

stávkový: be on strike alertbýt ve stávkové pohotovosti

škrtnout: strike a matchškrtnout sirkou

úder: air strikevoj. letecký úder

uzavřít: make/strike a dealuzavřít obchod

vstoupit: go on strike, opustit pracovní místa walk outvstoupit do stávky

výbor: welcoming/organizing/strike committeeuvítací/organizační/stávkový výbor

vykřesat: strike fire/sparks from sthvykřesat oheň/jiskry z čeho

vzdušný: air(borne) attack, air raid/strikevoj. vzdušný útok/úder

zahájit: go on strikezahájit stávku

blesk: He was struck by lightning.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

bouchnout se: bang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sthbouchnout se hlavou/do hlavy o co

klika: be lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feetmít kliku

odbít: The clock struck twelve.Hodiny odbily dvanáct(ou).

oplatit: službu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike backoplatit to komu

potkat (se): We were struck by misfortune.Potkalo nás neštěstí.

sirka: strike a matchškrtnout sirkou

srazit: He was struck by a car.Srazilo ho auto.

stávkovat: go on strikezačít stávkovat

udeřit: The units struck at night.Jednotky udeřily v noci.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

zápalka: strike a matchškrtnout zápalkou

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

oko: stick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sbbít do očí být nápadný

terno: v podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killingudělat terno