Hlavní obsah

nedaleko

Předložka

  • čeho near, close to sth, not far from sthJe to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

Vyskytuje se v

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

co: čím dál vícemore and more, increasingly

dál: a tak dáleand so on, etcetera

daleký: sport. skok dalekýlong jump, AmE broad jump

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

skok: skok dalekýlong jump

stále: stále dálpokračovat ap. on and on

široko: široko dalekofar and wide, near and far

tak: a tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

být: Není to daleko.It is not far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?