Hlavní obsah

stále

Vyskytuje se v

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

check: keep a check on sb/sthstále kontrolovat/hlídat koho/co

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

hobby-horse: ride on one's hobby-horseomílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále

present: ever-presentstále přítomný, všudypřítomný

restrictive: increasingly restrictive lawsstále přísnější zákony

trier: be a trierstále to zkoušet, nevzdávat to, být nezmar

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

vegetarian: He went vegetarian.Stal se z něj vegetarián.

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.