Hlavní obsah

stále

Vyskytuje se v

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

abreast: být stále v obrazekeep abreast of events

employee: státní/stálí zaměstnancigovernment/permanent employees

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

hope: (stále ještě) doufathold out hope

keep: stále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladukeep smiling

occupied: stále zaměstnávat koho/co čím další pracíkeep sb/sth occupied with sth

phantom: = dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále mámed. phantom limb

present: stále přítomný, všudypřítomnýever-present

restrictive: stále přísnější zákonyincreasingly restrictive laws

sight: nespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovatnot let sb out of one's sight

trier: stále to zkoušet, nevzdávat to, být nezmarbe a trier

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

increasingly: Je stále těžší sehnat práci.It's increasingly difficult to get a job.

more: Zuřil stále víc.He became more and more furious.

vegetarian: Stal se z něj vegetarián.He went vegetarian.

victim: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

yet: Na vítězství stále ještě čeká.He has yet to win.

mind: být stále v podvědomí dotěrná myšlenka ap.be at the back of one's mind

stále: stále dálpokračovat ap. on and on